Gwasaneth Tacsis Addysg

A Prior Information Notice
by CYNGOR GWYNEDD COUNCIL

Source
Find a Tender
Type
Future Contract (Services)
Duration
not specified
Value
500K
Sector
TRANSPORT
Published
27 Jan 2021
Delivery
not specified
Deadline
n/a

Concepts

Location

Gwynedd County

Geochart for 1 buyers and 0 suppliers

1 buyer

Description

Tacsis Addysg Ardal Arfon

Total Quantity or Scope

Cytundeb Tacsis o adref i'r ysgol

CPV Codes

  • 60120000 - Taxi services

Indicators

Other Information

Rydym yn gwahodd cwmnïau tacsis i rannu eich barn am newid i'r proses arferol o fidio. Fflyd: - A ydych chi yn fodlon i gynnig cerbydau os rydych yn ennill cytundeb addysg sydd yn rhedeg ar drydan neu yn Euro 6 neu well? Mi fedrwch wirio eich cerbyd drwy'r wefan https://www.gov.uk/get-vehicle-information-from-dvla a/neu https://www.gov.uk/co2-and-vehicle-tax-tools. Alternatively please check your V5 documents. Rheini sydd yn gallu cynnig y cerbydau yn cael eu sgorio o 20% o'r sgôr cyfanswm a'r pris fydd y gweddill sef 80%. I gysylltu â rhannu barn cewch e-bostio TimRheoliCategoriCorfforaethol@gwynedd.llyw.cymru (WA Ref:107689)

Reference

Domains